IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Właściwości lecznicze klimatu gminy Górowo Iławeckie

Termin: -

Kierownik: Krzysztof Błażejczyk

Wykonawcy: Jarosław Baranowski, Magdalena Kuchcik, Paweł Milewski, Jakub Szmyd

Instytucja zamawiająca: Urząd Gminy Górowo Iławeckie
Numer projektu: DI-070- 34 /2014

(projekt zamawiany)

Projekt dotyczył oceny leczniczych właściwości klimatu gminy Górowo iławeckie, w związku ze staraniami gminy o nadanie statusu uzdrowiska.

Oprzcowanie zawiera ocenę ogólnych cech klimatu oraz właściwości klimatu lokalnego, a także oceny: klimatu akustycznego, stanu aerosanitarnego oraz natężenia pól elektromagnetycznych.

Wróć