IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Cykl konferencji dot. systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Termin: -

Kierownik: Monika Szymańska

Wykonawcy: Jerzy Bański, Konrad Czapiewski, Marcin Mazur

Instytucja zamawiająca: MRiRW
Numer projektu: BDGzp-2120B-110/AW/14

(projekt inny)

Projekt polegał na organizacji cyklu konferencji popularyzujących i weryfikujących efekty badania nt. Koncepcji systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Wróć