IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Szkolenie i doradztwo na rzecz opracowania Planu Działania Sieci Najciekawszych Wsi dla 40 miejscowości

Termin: -

Kierownik: Sylwia Staszewska

Wykonawcy: Konrad Czapiewski, Denis Cerić

Instytucja zamawiająca: FAPA - Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
Oficjalna strona projektu

(projekt zamawiany)

Celem głównym projektu pt. „Szkolenie i doradztwo na rzecz opracowania Planu Działania Sieci Najciekawszych Wsi dla 40 miejscowości” jest pomoc w sprecyzowaniu koniecznych działań, które muszą zrealizować mieszkańcy lub/i władze samorządowe wsi, aby ta spełniła warunki uczestnictwa w Sieci Najciekawszych Wsi (SNW). Owa lista działań powinna uwzględniać wzmocnienie takich cech jak: 1) optymalizacja narracji i udostępnienia walorów miejscowości, 2) wzmocnienie walorów miejscowości, 3) powiązanie walorów miejscowości z otoczeniem, 4) przygotowanie oferty pobytu – co jest zgodne z wytycznymi precyzowanymi przez PSORW w ramach tworzenia SNW. 

Wróć