IGiPZ PAN > Badania > Projekt

BRANDTA-DULCIS: The effect of nutrient input from migrating birds on the succession of freshwater communities of different ages in Svalbard.

Termin: -

Kierownik: Bjorn Walseng

Wykonawcy: Michał Słowiński, Izabela Zawiska

Program: POLARPROG
Partner wiodący: NINA - The Norwegian Institute for Nature Research
Partner zagraniczny: NINA - The Norwegian Institute for Nature Research, Oslo, Norway Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
Numer projektu: ES541379

Głównym celem projektu BRANDTA-DULCIS jest stworzenie międzynarodowego zespołu naukowców, którzy będa zajmować się badaniem wpływu migracji ptaków na zmiany żyzności jezior połżonych na wyspie Spitsbergen. Liczba ptaków, które odbywają lęgi na wyspie wzrosła w ostatnich latach znacząco. Podejrzewa się, że będzie to miało duży wpływ na zmianę charakteru dużej ilości jezior w tym na zmianę składu zooplanktonu.

Wróć