IGiPZ PAN > Badania > Projekt

INDEX-PLUS

Termin: -

Kierownik: Marek WIĘCKOWSKI

Wykonawcy: Aleksandra Deręgowska, Magdalena Kuchcik, Tomasz Paczuski, Piotr Siłka, Przemysław Śleszyński, Marek Więckowski, Jacek Wolski

Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Numer projektu: IxP 0073 2012

Celem jest umiędzynarodwoienie, unowocześnienie i promocja czasopisma "Geographia Polonica".

W roku 2013 cała redakcja pracowała nad zaległymi oraz nad bieżącymi numerami czasopisma. Przygotowano od podstaw stronę www, papier firmowy, wdrożono nowe procedury dotyczące opisu bibliograficznego (P.Śleszyński), kartograficznego (A. Deręgowska) oraz unowocześniono działanie redakcji (wszyscy redaktorzy). Przez cały rok pracami redakcyjnymi, całym sekretariatem i kontaktami z autorami oraz recenzentami zajmował się sekretarz redakcji Tomasz Paczuski. W roku 2013 wprowadzono comiesięczne spotkania redakcji czasopisma, na których odbywają się dyskusje o elementach organizacyjnych i merytorycznych związanych z funkcjonowaniem czasopisma GEOGRAPHIA POLONICA.

W roku 2013 przygotowano do druku i wydrukowano 4 zaległe zeszyty GP z roku 2012. Nad poszczególnymi zeszytami pracowali:

  • GP 1/2012 - Redaktorzy prowadzący: Przemysław Śleszyński i Marek Więckowski; skład, łamanie i przygotowanie do druku: Aleksandra Deręgowska
  • GP 2/2012 - Redaktorzy prowadzący: Jacek Wolski, Bożenna Grabińska, Ewa Roo-Zielińska; skład, łamanie i przygotowanie do druku: Aleksandra Deręgowska
  • GP 3/2012 - Redaktorzy prowadzący: Marek Więckowski i Przemysław Śleszyński
  • GP 4/2012 - Redaktor prowadzący: Jacek Wolski; przygotowanie rycin, w tym map i wykresów: Aleksandra Deręgowska.

Przygotowano też od podstaw cztery nowe zeszyty za rok 2013 i je opublikowano:

  • GP 1/2013 - Redaktor prowadzący: Magdalena Kuchcik; skład, łamanie i przygotowanie do druku: Aleksandra Deręgowska
  • GP 2/2013 - Redaktor prowadzący: Marek Więckowski; skład, łamanie i przygotowanie do druku: Aleksandra Deręgowska
  • GP 3/2013 - Redaktorzy prowadzący: Przemysław Śleszyński, Jacek Wolski i Marek Więckowski ; skład, łamanie i przygotowanie do druku: Aleksandra Deręgowska
  • GP 4/2013 - Redaktorzy prowadzący: Magdalena Kuchcik i Jacek Wolski; przygotowanie rycin, w tym map i wykresów: Aleksandra Deręgowska.

W roku 2013 powstała od podstaw cała strona www czasopisma (www.geographiapolonica.pl) - stworzona przez Piotra Siłkę oraz Tomasza Grycuka. Na stronie tej zamieszczane są wszystkie najważniejsze i aktualne informacje o czasopiśmie oraz zawartość wszystkich zeszytów od początku wydawania czasopisma (czyli od 1964 roku). W roku 2013 podjęto również prace nad kolejnymi artykułami i zeszytami, które są przygotowywane do wydania na rok 2014.

Wróć