IGiPZ PAN > Badania > Projekt

INFRAREGTUR Infrastrukturalne i organizacyjne możliwości poprawy dostępnościprzestrzennej jako czynnik rozwoju polsko-słowackich regionów turystycznych

Termin: -

Kierownik: Marek Więckowski

Wykonawcy: Maria Bednarek-Szczepańska, Tomasz Komornicki, Marcin Stępniak, Przemysław Śleszyński, Dariusz Świątek, Marek Więckowski, Rafał Wiśniewski

Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Numer projektu: PR-PS/11/2012/228

(projekt inny)

Projekt przyznany przez MNiSW jako forma dofinansowania realizacji projektu głównego - w ramach współpracy międzynarodowej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacji 2007-2013, p.t. Infrastrukturalne i organizacyjne możliwości poprawy dostępnościprzestrzennej jako czynnik rozwoju polsko-słowackich regionów turystycznych.

Publikacje

Monografie, raporty

  • Więckowski Marek, Michniak Daniel, Bednarek-Szczepańska Maria, Chrenka Branislav, Ira Vladimir, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Szekely Vladimir, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Wiśniewski Rafał: Pol’sko-slovenské pohraničie z hl’adiska dopravnej dostupnosti a rozvoja cestnovného ruchu. Warszawa - Bratislava: IGiPZ PAN, GU SAV, 2012 - 284 s. + 10 map + 1 CD-ROM.
  • Więckowski Marek, Michniak Daniel, Chrenka Branislav, Ira Vladimir, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Szekely Vladimir, Śleszyński Przemysław, Wiśniewski Rafał: Možnosti zlepšenia dostoupnosti a rozvoja cestnovného ruchu v pol’sko-slovenskom pohraniči – námety, odporúčania a dobré príklady. Warszawa - Bratislava: IGiPZ PAN, IG SAV, 2012 - 86 s.
  • Więckowski Marek, Michniak Daniel, Chrenka Branislav, Ira Vladimir, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Szekely Vladimir, Śleszyński Przemysław, Wiśniewski Rafał: The potential for improved accessibiity and tourism development in the Polish-Slovak borderland. Conditions, recommendations and good practices. Warszawa - Bratislava: IGiPZ PAN, IG SAV, 2012 - 80 s.

Artykuły od 2013 roku

Abstrakty, recenzje, notatki

Wróć