IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Rola człowieka i zdarzeń ekstremalnych w przemianach środowiska przyrodniczego na pograniczu gór i piedmontu Wschodnich Himalajów

Termin: -

Kierownik: Paweł Prokop

Wykonawcy: Paweł Prokop, Roman Soja

Instytucja zamawiająca: Narodowe Centrum Nauki
Numer projektu: 2012/05/B/ST10/00309

(projekt OPUS)

Projekt badawczy podejmuje analizę relacji człowiek-środowisko w regionie Himalajów Wschodnich w świetle ostatnich osiągnięć i hipotez teorii degradacji środowiska przyrodniczego. Obszarem testowym dla weryfikacji hipotezy o dominującej roli zdarzeń ekstremalnych (wysokich opadów, powodzi i ruchów masowych) nad działalnością człowieka w przemianach środowiska przyrodniczego jest pogranicze brzegu gór i piedmontu Sikkimsko-Bhutańskich Himalajów, otrzymujące najwyższe opady w całych Himalajach. Celem projektu jest określenie roli człowieka w stosunku do roli naturalnych procesów w przemianach środowiska przyrodniczego tego regionu w ostatnich 150 latach. Wpływ człowieka i zdarzeń ekstremalnych będzie oceniony poprzez analizę opadów, zmian użytkowania terenu i właściwości gleb w kontekście interakcji góry-piedmont.

Publikacje

Monografie od 2013 roku

Abstrakty, recenzje, notatki

  • Prokop Paweł, Bryndal Tomasz, Bucała Anna, Kroczak Rafał, Soja Roman: Estimation of runoff response to human impact in the catchments with extreme rainfall (margin of the Darjeeling Himalayas, India). [w]: Gradualism vs Catastrophism in Landscape Evolution. International Conference held in Barnaul, Russia, July 2-4, 2015. Extended abstracts. Barnaul: Publishing House of Altai State University, 2015 - s. 137–140.
  • Wiejaczka Łukasz, Prokop Paweł: Natural and human impact on changes of river beds level in the margin and foreland of the Darjeeling Himalayas. [w]: Gradualism vs Catastrophism in Landscape Evolution. International Conference held in Barnaul, Russia, July 2-4, 2015. Extended abstracts. Barnaul: Publishing House of Altai State University, 2015 - s. 147-148.
  • Prokop Paweł, Poskonka Dominik: Impact of land use change on soil carbon loss of the Sikkim Himalayan piedmont. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geoscience Union, 2014 - 1 s.
  • Prokop Paweł, Płoskonka Dominik: Impact of tea and rice cultivation on soil carbon loss of the Sikkim Himalayan piedmont. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.

Artykuły od 2013 roku

Wróć