IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Zmiany klimatu oraz środowiska w późnym glacjale i wczesnym holocenie na obszarze Borów Tucholskich w świetle analiz paleoekologicznych o wysokiej rozdzielczości

Termin: -

Kierownik: Michał Słowiński

Wykonawcy: Izabela Zawiska

Instytucja zamawiająca: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
Numer projektu: N N306 085037

(projekt własny)

Głównym celem projektu jest rekonstrukcja środowiska w późnym glacjale i wczesnym holocenie na obszarze Borów Tucholskich w świetle analiz paleoekologicznych o wysokiej rozdzielczości.

Wróć