IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Opracowanie metodyki wyznaczania średniej temperatury promieniowania za pomocą pomiarów instrumentalnych w środowisku miejskim

Termin: -

Kierownik: Katarzyna Lindner-Cendrowska

Wykonawcy: Katarzyna Lindner-Cendrowska

Numer projektu: 2021/05/X/ST10/00738

(projekt inny)

Projekt realizowany jest w ramach konkursu MINIATURA 5 NCN.

W badaniach bioklimatycznych najczęściej jako miarę termicznego wymiaru pola promieniowania wokół człowieka przyjmuje się średnią temperaturę promieniowania (Mrt), która w słoneczne i ciepłe dni uważana jest za główny czynnik kształtujący odczucia cieplne ludzi. Dotychczas w Polsce Mrt była jedynie w przybliżeniu szacowana za pomocą jednego z modeli bilansu cieplnego, przez co pomijany był wpływ rzeczywistego otoczenia człowieka na bilans radiacyjny. Dlatego też celem projektu będzie dopracowanie metodyki wyznaczania Mrt za pomocą akrylowych termometrów kulistych (ATG) oraz zweryfikowanie ich aplikacyjności w badaniach komfortu termicznego w mieście. Wartości Mrt zmierzone przy pomocy ATG zostaną porównane z wartościami Mrt wymodelowanymi na podstawie pomiarów natężenia promieniowania całkowitego oraz zachmurzenia, zgodnie z dotychczas najczęściej wykorzystywaną w Polsce metodyką. Oceniony zostanie wpływ metody wyznaczenia Mrt na wartości popularnych wskaźników biometeorologicznych (UTCI, PET) oraz ustalone zostaną ilościowe zależności między Mrt, a modyfikującymi saldo promieniowania czynnikami mikroskalowymi (współczynnik widoczności nieba - SVF oraz albedo powierzchni), które istotnie przyczyniają się do kształtowanie komfortu termicznego przechodniów. Pomiary terenowe przeprowadzone zostaną w półroczu ciepłym 2022 roku, w różnych warunkach zachmurzenia, na publicznych obszarach rekreacyjnych w Warszawie.

Wróć