IGiPZ PAN > Badania > Projekt

IALE 2022 European Landscape Ecology Congress

Termin: -

Kierownik: Andrzej Affek

Wykonawcy: Ewa Kołaczkowska, Anna Kowalska, Edyta Regulska, Jacek Wolski

Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Numer projektu: DNK/SP/515235/20211
Oficjalna strona projektu

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Nazwa programu lub Dotacji: „Doskonała Nauka”
Nazwa zadania: IALE 2022 European Landscape Ecology Congress
Dofinansowanie: 194 700,00 zł
Całkowita wartość: 342 839,00 zł

 

Opis zadania

European Landscape Ecology Congress (Europejski Kongres Ekologii Krajobrazu) to cykliczne wydarzenie naukowe o zasięgu międzynarodowym, odbywające się co cztery lata począwszy od roku 1998. IALE 2022 European Landscape Ecology Congress (Europejski Kongres Ekologii Krajobrazu IALE 2022) ma na celu zwrócenie uwagi badaczy na rolę ekologii krajobrazu jako nauki łączącej przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Hasło przewodnie kongresu: Making the future, learning from the past, ma się odnosić do roli ekologii krajobrazu jako nauki interdyscyplinarnej, której istotnym elementem jest aspekt aplikacyjny zorientowany na kształtowanie środowiska w taki sposób, aby było ono przyjazne zarówno dla człowieka jak i otaczającej go przyrody. Takie podejście jest szczególnie potrzebne teraz, gdy świat stoi przed globalnymi wyzwaniami, takimi jak kryzys klimatyczny, utrata bioróżnorodności, zanieczyszczenie środowiska, masowa migracja i urbanizacja. Szczegółowe informacje na temat tegorocznego kongresu można znaleźć na stronie internetowej: https://www.iale2022.eu.

Publikacje

Prace pod redakcją naukową

Abstrakty, recenzje, notatki

Wróć