IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Stanowisko μXRF

Termin: -

Kierownik: Michał Słowiński

Instytucja zamawiająca: MEiN
Numer projektu: IAL/SP/552904/2022

(projekt inny)

  1. Stanowisko "skaner μXRF" - skaner wykorzystujący zjawisko spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej (μXRF) dedykowany do rdzeni biogenicznych oraz spektrometr mikrofluorescencji rentgenowskiej (μXRF) wraz z oprogramowaniem. 

Wróć