IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Przygotowanie delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych osrodków wojewódzkich oraz metropolitalnych, przygotowanie delimitacji wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagajacych wsparcia procesów rozwojowych, przygotowanie poglądowych rysunków obrazujacych na mapach obszary potencjalnej delimitacji

Termin: -

Kierownik: Przemysław Śleszyński

Wykonawcy: Jerzy Bański, Janusz Księżak, Marcin Mazur, Przemysław Śleszyński, Beata Zielińska

Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Numer projektu: DKS/BDGII/POPT/213/12

(projekt inny)

Wykonano delimitację wariantową. Zreferowano wyniki w MRR, sporządzono raport ilustrowany zestawem kartogramów

Publikacje

Abstrakty, recenzje, notatki

  • Śleszyński Przemysław: Problemy delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych w Polsce. [w]: Konferencja międzynarodowa "Statystyczny obraz metropolii - stan obecny i perspektywy rozwoju", 15-16 listopada 2012. Abstrakty wystąpień. Toruń-Bydgoszcz: Polskie Towarzystwo Statystyczne, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, 2012 - 2 s.

Przegląd Geograficzny

Rozdziały od 2013 roku

Wróć