IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Możliwości włączenia do krajowej infrastruktury informacji przestrzennej danych dotyczących dokumentów planistycznych (miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin) i rejestrów w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminach

Termin: -

Kierownik: Jerzy Solon

Wykonawcy: Jerzy Solon, Andrzej Affek

Instytucja zamawiająca: Skarb Państwa - Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Numer projektu: Umowa nr 113/2013

Umowa z dnia 18 kwietnia 2013 roku (nr 113/2013) w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej –  Zamawiającym, a konsorcjum obejmującym Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa i IGiPZ PAN. Wykonawcy ze strony IGiPZ PAN: dr hab. Jerzy Solon (koordynacja  merytoryczna), mgr Andrzej Affek (autor wiodący)

Koordynator całości: Maria Andrzejewska (Centrum UNEP/GRID-Warszawa)

Wykonawcy ze strony Centrum UNEP/GRID-Warszawa:  Barbara Hejłasz, Monika Rusztecka, Daniel Starczewski

 

Wróć