IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Budowa kapitału społecznego do wykorzystania w procesie zarządzania rozwojem kierowanym przez lokalną społeczność – badania, spotkanie audytoryjne i publikacja,

Termin: -

Kierownik: Jerzy Bański

Instytucja zamawiająca: FAPA
Numer projektu: 1

(projekt inny)

Projekt realizowany przez konsorcjum firm Bluehill Sp. z o.o. oraz Quality Watch Sp. z o.o. W ramach uczestnictwa w projekcie opracowano artykuł pt. Bariery i determinanty lokalnego rozwoju – zarys problematyki.

Wróć