IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich

Termin: -

Kierownik: Jerzy Bański

Wykonawcy: Maria Bednarek-Szczepańska, Marcin Mazur, Barbara Solon, Michał Konopski

Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Numer projektu: BDGzp-2120A-11/12

Głównym celem badania jest wskazanie kierunków długofalowego rozwoju turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, w kontekście wypracowania wizji przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej, uwzględniając model wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Wróć