IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Ocena warunków klimatycznych uzdrowiska Szczawno-Zdrój

Termin: -

Kierownik: Magdalena Kuchcik

Wykonawcy: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Jakub Szmyd, Sandra Słowińska

Instytucja zamawiająca: Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój
Numer projektu: DI-0701-04/2016

(projekt inny)

Celem projektu jest przeprowadzenie badań oraz dokonanie oceny warunków klimatycznych w Szczawnie-Zdroju z punktu widzenia potrzeb klimatoterapii (warunki meteorologiczne, klimat akustyczny, pola elektromagnetyczne, stan aerosanitarny). Projekt zakończy się monografią klimatu i bioklimatu uzdrowiska, która będzie podstawą ewentualnego wydania świadectwa potwierdzającego lecznicze właściwości klimatu.

Wróć