IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Ocena warunków klimatycznych uzdrowiska Busko-Zdrój

Termin: -

Kierownik: Magdalena Kuchcik

Wykonawcy: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Jakub Szmyd

Instytucja zamawiająca: Gmina Busko-Zdrój
Numer projektu: DI-0701-01/2017/A

Celem projektu jest przeprowadzenie badań oraz dokonanie oceny warunków klimatycznych w Busku-Zdroju z punktu widzenia potrzeb klimatoterapii (warunki meteorologiczne, klimat akustyczny, pola elektromagnetyczne, zanieczyszczenie powietrza). Projekt zakończy się monografia klimatu i bioklimatu uzdrowiska, która będzie podstawą ewentualnego wydania świadectwa potwierdzającego lecznicze właściwości klimatu.

Wróć