IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Ocena warunków klimatycznych uzdrowiska Dąbki

Termin: -

Kierownik: Magdalena Kuchcik

Wykonawcy: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Jakub Szmyd

Instytucja zamawiająca: Gmina Darłowo
Numer projektu: DI-0701-06/2017

Celem projektu jest przeprowadzenie badań oraz dokonanie oceny warunków klimatycznych w Dąbkach z punktu widzenia potrzeb klimatoterapii (warunki meteorologiczne, klimat akustyczny, zapylenie powietrza, pola elektromagnetyczne). Projekt zakończy się monografia klimatu i bioklimatu uzdrowiska, która będzie podstawą ewentualnego wydania świadectwa potwierdzającego lecznicze właściwości klimatu.

 

Wróć