IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Ocena warunków klimatycznych uzdrowiska Szczawnica

Termin: -

Kierownik: Magdalena Kuchcik

Wykonawcy: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Jakub Szmyd, Sandra Słowińska

Instytucja zamawiająca: Miasto i Gmina Szczawnica
Numer projektu: DI-0701-09/2017

Celem projektu jest przeprowadzenie badań oraz dokonanie oceny warunków klimatycznych Szczawnicy z punktu widzenia potrzeb klimatoterapii (warunki meteorologiczne, klimat akustyczny, pola elektromagnetyczne, stan aerosanitarny). Projekt zakończy się monografią klimatu i bioklimatu uzdrowiska, która będzie podstawą ewentualnego wydania świadectwa potwierdzającego lecznicze właściwości klimatu.

Wróć