IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Ocena warunków klimatycznych miejscowości Rowy

Termin: -

Kierownik: Krzysztof Błażejczyk

Wykonawcy: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Jakub Szmyd

Instytucja zamawiająca: firma Ekolog Sp. z o.o
Numer projektu: DI-0701-07/2017

(projekt inny)

Celem projektu jest przeprowadzenie badań oraz dokonanie oceny warunków klimatycznych okolic miejsocowości Rowy z punktu widzenia potrzeb klimatoterapii (warunki meteorologiczne, klimat akustyczny, zapylenie powietrza, pola elektromagnetyczne). Projekt zakończy się monografią klimatu i bioklimatu uzdrowiska, która będzie podstawą ewentualnego wydania świadectwa potwierdzającego lecznicze właściwości klimatu. Miejscowość planuje starania o uzyskanie statusu uzdrowiska.

Wróć