Ocena warunków klimatycznych uzdrowiska Supraśl

Termin: 2017-10-10 - 2019-12-10

Kierownik: Jakub Szmyd

Wykonawcy: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Jakub Szmyd

Instytucja zamawiająca: Gmina Supraśl
Numer projektu: DI-0701-19/2017

Celem projektu jest przeprowadzenie badań oraz dokonanie oceny warunków klimatycznych Supraśla z punktu widzenia potrzeb klimatoterapii (warunki meteorologiczne, klimat akustyczny, stan aerosanitarny, pola elektromagnetyczne). Projekt zakończy się monografią klimatu i bioklimatu uzdrowiska, która będzie podstawą ewentualnego wydania świadectwa potwierdzającego lecznicze właściwości klimatu.

Wróć