IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Właściwości lecznicze klimatu Trzebnicy

Termin: -

Kierownik: Krzysztof Błażejczyk

Wykonawcy: Anna Beata Adamczyk, Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Jakub Szmyd

Instytucja zamawiająca: Urząd Gminy Trzebnica

(projekt inny)

Projekt dotyczył oceny właściwości leczniczych klimatu Trzebnicy. Obejmował analizę wieloletnich danych meteorologicznych z Wrocławia oraz własnych danych mikroklimatycznych. Analizie poddano także stan sanitarny powietrza, klimat akustyczny oraz natężenie pól elektromagnetycznych.

Efektem projektu jest opracowanie: Błażejczyk K., Kuchcik M., Baranowski J., Adamczyk A. B., Szmyd J., Błażejczyk A., 2012, Właściwości lecznicze klimatu Trzebnicy, 66 s. + mapa oceniająca w skali 1:10 000.

Wróć