IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Ocena warunków klimatycznych Kobylej Góry

Termin: -

Kierownik: Magdalena Kuchcik

Wykonawcy: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Jakub Szmyd

Instytucja zamawiająca: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kobyla Góra
Numer projektu: DI-0701-17/2017

Celem projektu jest przeprowadzenie badań lokalnego zróżnicowania klimatu, analiza danych meteorologicznych z wielolecia z najbliższej stacji synoptycznej, 1 tygodniowa seria pomiarów pyłu zawieszonego PM10 oraz opracowanie mapy klimatu lokalnego ze wskazaniem obszarów najbardziej korzystnych z punktu widzenia zdrowia człowieka.

Wróć