IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Ocena warunków klimatycznych okolic Żeromina k. Tuszyna

Termin: -

Kierownik: Jarosław Baranowski

Wykonawcy: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Jakub Szmyd

Instytucja zamawiająca: Paweł Święcicki
Numer projektu: DI-0701-14/2017

Celem projektu jest przeprowadzenie badań oraz dokonanie oceny warunków klimatycznych w okolicahc miejscowości Żromin k. Tuszyna z punktu widzenia potrzeb klimatoterapii (warunki meteorologiczne, klimat akustyczny),  wtym oceny stanu sanitarnego powietrza. Projekt zakończy się monografią klimatu i bioklimatu miejscowości.

Wróć