Ocena warunków bioklimatycznych Piwnicznej-Zdrój na potrzeby lecznictwa uzdrowiskowego

Termin: 2017-02-28 - 2019-02-28

Kierownik: Jarosław Baranowski

Wykonawcy: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Jakub Szmyd

Instytucja zamawiająca: Bioklimatologia. Pracownia Bioklimatologii i Ergonomii Środowiskowej
Numer projektu: DI-071-08/2017

(projekt inny)

Projekt ma na celu zbadanie właściwości leczniczych klimatu w Piwnicznej-Zdroju. Obejmuje badania klimatu, warunków aerosanitarnych, klimatu akustrycznego i natężenia pól elektromagnetycznych

Wróć