Przeprowadzenie pomiarów jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 w Świnoujściu

Termin: 2017-07-31 - 2018-05-31

Kierownik: Krzysztof Błażejczyk

Wykonawcy: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Jakub Szmyd

Instytucja zamawiająca: Gmina Miasto Świnoujście
Numer projektu: DI-0701-18/2017

(projekt inny)

W projekcie przeprowadzone zostaną pomiary wskaźnikowe pyłu PM10 w strefie A ochrony uzdrowiskowej. Wykonana zostanie także inwentaryzacja źródeł zanieczyszczeń oraz ocena jakości powietrza.

Wróć