IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Aktualizacja regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020

Termin: -

Kierownik: Tomasz Komornicki

Wykonawcy: Tomasz Komornicki, Piotr Rosik, Barbara Szejgiec-Kolenda, Sławomir Goliszek, Patryk Duma

Instytucja zamawiająca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Numer projektu: DI-0701-3/2018

(projekt inny)

Ponowne przeliczenie wskaźników dla pierwszej wersji planu. Opracowanie nowego rabkingu inwestycji drogowych realizowanych w ramach regionalnego programu Operacyjnego. Przygotowanie prezentacji i udział w konsultacjach dokumentu w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Dokonanie niezbędnych korekt w wyniku konsultacji. Udział w zatwierdzaniu zaktualizowanego Planu, w tym w rozmowach Urzędu Marszałkowskiego z Komisją Europejską.

Wróć