IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Zintegrowany Monitoring Środowiska

Termin: -

Kierownik: Andrzej Kostrzewski

Wykonawcy: Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała, Krzysztof Kiszka, Edyta Ptaszek

Instytucja zamawiająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Numer projektu: 2/K/2018/CZMŚP

Projekt badawczo-pomiarowy realizowany jest na jedenastu stacjach bazowych, położonych w różnych geoekosystemach Polski od 1994 r. Jego celem jest rozpoznanie aktualnego stany środowiska, wzajemnych związków pomiędzy biotycznymi i abiotycznymi elementami środowiska i określenie scenariuszy dalszych przeobrażeń środowiska przyrodniczego. Stacja Badawcza IGiPZ PAN w Szymbarku jest Stacją Bazową ZMŚP. Realizuje podprogramy: A1 - meteorologia, B1 - chemizm powietrza, C1 - chemizm opadów atmosferycznych i pokrywy śnieżnej, C2 - chemizm opadu podokapowego w lesie, C3 - chemizm spływu po pniach drzew, M1 - metale ciężkie i siarka w porostach, H1 - wody powierzchniowe - cieki, F2 - wody gruntowe, G2 - opad organiczny, K1- inwentaryzacja drzewostanów, J2 - struktura i dynamika szaty roślinnej na powierzchniach stałych, J3 - gatunki inwazyjne obcego pochodzenia - rośliny, D1 - epifity nadrzewne: porosty

Programami specjalistycznymi realizowanymi przez Stację Bazową, uwzględniającymi specyfikę jej położenia oraz dotychczasowe doświadczenia badawcze, są: erozja wodna gleb i rozbryzg

Wróć