IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Właściwości lecznicze klimatu uzdrowiska Solec-Zdrój

Termin: -

Kierownik: Magdalena Kuchcik

Wykonawcy: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Jakub Szmyd

Instytucja zamawiająca: Gmina Solec-Zdrój
Numer projektu: DI-0701-01/2018

W ramach projektu wykonano opracowanie klimatu uzdrowiska na podstawie danych zebranych przez uczestników projektu oraz uzyskanych z gminy. Określono: warunki klimatyczne na podstawie wieloletnich serii danych, stan aerosanitarny powietrza na podstawie dostępnych danych ze stacji pomiarowych WIOŚ oraz uykanych z gminy, poziom hałasu i poziom pól elektromagnetycznych w uzdrowisku.

Wróć