IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2011 roku

Termin: -

Kierownik: Przemysław Śleszyński

Wykonawcy: Aleksandra Deręgowska, Przemysław Śleszyński, Beata Zielińska, Magdalena Górczyńska-Angiulli

Instytucja zamawiająca: Ministerstwo TRansportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Numer projektu: 282/2012

(projekt zamawiany)

Projekt dotyczy analizy studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Projekt jest kontynuacją współpracy z resortem odpowiedzialnym za gospodarkę przestrzenną mającej miesjce w poprzednich latach.

Publikacje

Prace dokumentacyjne

Abstrakty, recenzje, notatki

Artykuły od 2013 roku

Wróć