IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2010 roku

Termin: -

Kierownik: Przemysław Śleszyński

Wykonawcy: Konrad Czapiewski, Aleksandra Deręgowska, Barbara Jaworska, Tomasz Komornicki, Jerzy Solon, Barbara Solon, Przemysław Śleszyński, Marek Więckowski, Beata Zielińska

Instytucja zamawiająca: Ministerstwo TRansportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Numer projektu: 352/2011

(projekt zamawiany)

Projekt dotyczy analizy studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Projekt jest kontynuacją współpracy z resortem odpowiedzialnym za gospodarkę przestrzenną mającej miesjce w poprzednich latach.

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

  • Śleszyński Przemysław: Postępy w planowaniu przestrzennym w Polsce w 2010 r. - Przegląd Urbanistyczny 2012, 5 - s. 78-82.

Monografie, raporty

  • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz, Solon Jerzy, Więckowski Marek: Planowanie przestrzenne w gminach. Warszawa: PAN IGiPZ, Wydaw. Akademickie Sedno, 2012 - 240 s.

Prace dokumentacyjne

Wróć