IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Modelowanie zmian społecznych, gospodarczych i przestrzennych w województwie mazowieckim.

Termin: -

Kierownik: Przemysław Śleszyński

Wykonawcy: Konrad Czapiewski, Aleksandra Deręgowska, Tomasz Komornicki, Piotr Rosik, Jerzy Solon, Marcin Stępniak, Przemysław Śleszyński

Instytucja zamawiająca: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego

(projekt zamawiany)

Projekt w ramach Trendów Rozwojowych Mazowsza, realizowany przez Instytut Badań Systemowych PAN (Lider) i Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (Partner).

Wróć