IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Mechanizmy transformacji systemu transportowego w Polsce.

Termin: -

Kierownik: Zbigniew Taylor

Wykonawcy: Ariel Ciechański, Zbigniew Taylor

Instytucja zamawiająca: IGiPZ PAN
Numer projektu: B.2.

Ogólne cele badań:

  • kontynuacja bieżącego monitoringu i wyjaśniania zmian zachodzących w polskim systemie transportowym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej deregulacji i prywatyzacji przedsiębiorstw transportowych,
  • bieżący monitoring i rekonstrukcja procesów dotyczących zmian infrastruktury transportowej w Polsce.

Do celów szczegółowych należą:

  • rekonstrukcja i wyjaśnianie zmian w systemie transportu publicznego Polski na tle innych krajów Grupy Wyszehradzkiej ze szczególnym uwzględnieniem procesów przekształceń własnościowych i deregulacji
  • opracowanie artykułów porównujących przebieg procesów deregulacji i prywatyzacji przedsiębiosrtw transportowych w Polsce, Czechach i na Słowacji,
  • rekonstrukcja i wyjaśnianie zmian w systemie publicznego transportu lądowego Polski w latach 1989-2014 ze szczególnym uwzględnieniem procesów przekształceń własnościowych i deregulacji.

 General objectives of studies:

  • continuation of the current monitoring and explaining of changes taking place in the Polish transportation system, with a particular reference to deregulation and privatization of state transport enterprises,
  • current monitoring and reconstruction of processes concerning changes in Polish transportation infrastructure,
  • reconstruction and explanation of the changes in surface public Polish transport in years 1989-2014, with particular reference to ownership transformation and deregulation.

 

 

Publikacje

Monografie od 2013 roku

Wróć