IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Ocena postępu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Termin: -

Kierownik: Jerzy Bański

Wykonawcy: Konrad Czapiewski, Marcin Mazur, Mariola Ferenc

Badanie ewaluacyjne dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Wróć