IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na rozwój regionu łódzkiego

Termin: -

Kierownik: Jerzy Bański

Wykonawcy: Konrad Czapiewski, Janusz Księżak, Roman Kulikowski, Marcin Mazur, Mariola Ferenc

Badania ewaluacyjne na zlecenie władz województwa łódzkiego.

Wróć