IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Simulating Land Use Processes (E-LUP)

Termin: -

Kierownik w IGiPZ PAN: Ewa Roo-Zielińska

Wykonawcy: Alicja Breymeyer, Marek Degórski, Jerzy Solon

Akronim: E-LUP
Program: 6. Program Ramowy
Partner wiodący: Uniwersytet w Helsinkach, Finlandia
Oficjalna strona projektu

Wróć