IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Study on Urban Functions (ESPON 1.4.3)

Termin: -

Kierownik w IGiPZ PAN: Piotr Korcelli

Wykonawcy: Tomasz Komornicki, Ewa Korcelli-Olejniczak, Przemysław Śleszyński

Akronim: ESPON 1.4.3.
Program: ESPON
Partner wiodący: Institute for Environmental Management and Town and Country Planning, Université Libre de Bruxelles, Belgia

Wróć