IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Assessment and Prevention of Acute Health Effects of Weather Conditions in Europe (PHEWE)

Termin: -

Kierownik w IGiPZ PAN: Krzysztof Błażejczyk

Wykonawcy: Magdalena Kuchcik

Akronim: PHEWE
Program: 5 Program Ramowy
Partner wiodący: Agenzia di Sanità Pubblica; Università di Firenze; The University of Birmingham

Wróć