IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Improving research potential of the Institution for Land Utilization, Technology and Regional Development on the field of GIS, precision agriculture, land use and regional development (UD_AGR_REPO)

Termin: -

Kierownik w IGiPZ PAN: Jerzy Bański

Wykonawcy: Jerzy Bański, Maria Bednarek-Szczepańska, Konrad Czapiewski, Marcin Mazur, Mariola Ferenc

Akronim: UD_AGR_REPO
Program: CORDIS FP7-REGPOT
Partner wiodący: Debrecen University, Węgry
Instytucja zamawiająca: Komisja Europejska
Numer projektu: 245693

Celem projektu jest zwiększenie potencjału naukowego Instytutu Użytkowania Ziemi, Technologii i Rozwoju Regionalnego, jednej z głównych jednostek naukowych i edukacji wyższej w północnej części Niziny Węgierskiej, a w szczególności wdrożenie nowoczesnej aparatury badawczej i metod GIS do badań nad użytkowaniem ziemi w regionie. Cel ten ma być osiągnięty poprzez dwa rodzaje inwestycji: zakup odpowiedniej zaawansowanej aparatury badawczej oraz rozwój zasobów ludzkich uczelni poprzez sieć współpracy i wymiany doświadczeń z wiodącymi jednostkami naukowymi z Europy. Jednym z sześciu partnerów zagranicznych jest Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego IGiPZ PAN.

więcej... 

Wróć