IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Lasy Wschodniej Europy - zróżnicowanie geograficzne różnorodności biologicznej

Termin: -

Kierownik w IGiPZ PAN: Jan Marek Matuszkiewicz

Wykonawcy: Anna Kowalska, Anna Kozłowska

Partner zagraniczny: Rosja - Instytut Geografii Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie

Wróć