IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Procesy sedymentacyjne w zbiornikach zaporowych na przykładzie Zbiornika Uglickiego i Włocławskiego

Termin: -

Kierownik w IGiPZ PAN: Piotr Gierszewski

Wykonawcy: Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Halina Kaczmarek

Partner zagraniczny: Rosja - Instytut Biologii Wód Śródlądowych Rosyjskiej Akademii Nauk w Boroku

Celem projektu jest porównanie właściwości osadów dennych oraz poznanie uwarunkowań i mechanizmów procesów depozycyjnych zachodzących w nizinnych zbiornikach typu dolinnego, funkcjonujących jako pojedynczy obiekt (Zbiornik Włocławski na Wiśle) i jako element kaskady zbiorników (Zbiornik Uglicki na Wołdze). Szczególny nacisk położony zostanie na określenie wpływu procesów hydrodynamicznych na właściwości i rozmieszczenie osadów dennych w czaszy zbiorników. Oprócz cech uziarnienia i składu mineralnego w osadach dennych zostanie również określona zawartości metali ciężkich i substancji biogenicznych. Istotne znaczenie dla określenia obecnej, jak i przeszłej produktywności zbiorników, będzie miało zbadanie zawartości i stopnia przekształcenia pigmentów roślinnych w osadach dennych.

Publikacje

Abstrakty, recenzje, notatki

  • Brykała Dariusz, Tsvetkova Marina, Tsvetkov Alexander: Watermills as main element of small rivers development - examples from Poland and Russia. [w]: XV International Conference of Historical Geographers 6-10.8.2012, Prague, Czechia. Book of Abstracts. Ed. Pavel Chromy et al. Prague: Czech Geographical Society, 2012 - s. 129-130.

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

  • Gierszewski Piotr J.: Heavy metal concentrations in bottom sediments of the Włocławek Reservoir. [w]: Sovremennye problemy vodohranilisc i ih vodosborov (v treh tomah). T.1. Upravlienie vodnymi resursami. Gidro- i geodinamiceskije processy. Trudy Mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii (28 maja - 30 maja 2013 g., Perm). Ed. A.B. Kitaev, O.V. Larcenko. Perm: Permskij gosudarstwiennyj universitet, 2013 - s. 147-152.
  • Zakonnov Viktor V., Gierszewski Piotr, Lupanova Irina A.: Transformacija gruntovogo kompleksa Uglihskogo vodohranilisca (monitoring donnyh otlozenij). [w]: Sovremennye problemy vodohranilisc i ih vodosborov (v treh tomah). T.1. Upravlienie vodnymi resursami. Gidro- i geodinamiceskije processy. Trudy Mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii (28 maja - 30 maja 2013 g., Perm). Ed. A.B. Kitaev, O.V. Larcenko. Perm: Permskij gosudarstwiennyj universitet, 2013 - s. 178-182.

Artykuły od 2013 roku

Wróć