IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Rola regionów funkcjonalnych w przestrzennym i zrównoważonym rozwoju przestrzenni zurbanizowanych i wiejskich (na przykładzie Polski i Węgier)

Termin: -

Kierownik w IGiPZ PAN: Tomasz Komornicki

Wykonawcy: Jerzy Bański, Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki, Mariusz Kowalski, Dariusz Świątek, Rafał Wiśniewski, Piotr Siłka

Partner zagraniczny: Centrum Badań Regionalnych Węgierskiej Akademii Nauk

W ramach projektu badane są powiązania zarówno wewnątrz regionów, jak i pomiędzy regionami, przepływ wiedzy, doświadczenia i dóbr. Zostanie przeprowadzona analiza coraz widoczniejszych procesów takich jak kontr-urbanizacja, dezurbanizacja, suburbanizacja w kontekście rozwoju zrównoważonego. Wyniki analiz będą mogły posłużyć do głębszego zrozumienia nowych procesów przestrzennych, które pojawiają się w regionach w obu krajach. Współpraca jest realizowana z Centrum Studiów Regionalnych Węgierskiej Akademii Nauk.

Wróć