IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Wrażliwość ekosystemów borowych w lasach borealnych

Termin: -

Kierownik w IGiPZ PAN: Alicja Breymeyer

Wykonawcy: Marek Degórski, Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon

Instytucja zamawiająca: Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska

Wróć