IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Human adaptability to regional light condition - a comparison among Japanese, Polish and Vietnamese

Termin: -

Kierownik w IGiPZ PAN: Krzysztof Błażejczyk

Wykonawcy: Anna Beata Adamczyk, Jakub Szmyd

Instytucja zamawiająca: Japan Society for the Promotion of Science

Wróć