IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Bioklimatologia człowieka - metody badań i ich zastosowanie w poznaniu bioklimatu Polski

Termin: -

Kierownik: Teresa Kozłowska-Szczęsna

Wykonawcy: Anna Beata Adamczyk, Krzysztof Błażejczyk

Numer projektu: 6P 202 032 06

(projekt własny)

Wróć