IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Historia rozwoju jezior dystroficznych w Wigierskim Parku Narodowym na podstawie analizy subfosylnych Cladocera (wioślarek) i wybranych analiz paleolimnologicznych

Termin: -

Kierownik: Edyta Zawisza

Wykonawcy: Michał Słowiński, Izabela Zawiska

Partner wiodący: Instytut Nauk Geologicznych PAN
Numer projektu: N N306 2280 39

(projekt własny)

Głównym celem projektu jest rekonstrukcja zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym jezior dystroficznych (Wigierski Park Narodowy) oraz w otaczającym go krajobrazie w świetle analiz paleoekologicznych: wioślarek (Cladocera), makroszczątkowej, palinologicznej, okrzemek i analiz geochemicznych.

Publikacje

Abstrakty, recenzje, notatki

  • Zawisza Edyta, Zawiska Izabela, Obremska Milena, Słowiński Michał, Lutyńska Monika: How lakes become dystrophic-paleolimnological history of the Suchar IV lake (NE Poland). [w]: The 13th International Paleolimnology Symposium, August 4-7, 2015 Lanzhou University, Lanzhou, China. Abstract book. Lanzhou: Lanzhou University, 2015 - s. 95-96.
  • Zawisza Edyta, Zawiska Izabela, Obremska Milena, Słowiński Michał, Lutyńska Monika: Czy wigierskie suchary zawsze były dystroficzne?. [w]: Dynamika lądolodów plejstoceńskich na obszarze Sokólszczyzny i Równiny Augustowskiej. XXI Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Augustów, 1-5.09.2014 r. Red. Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, 2014 - s. 94-95.

Artykuły od 2013 roku

Wróć