IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego - koncepcja, identyfikacja, diagnoza

Termin: -

Kierownik: Jerzy Bański

Wykonawcy: Jerzy Bański, Maria Bednarek-Szczepańska, Konrad Czapiewski, Roman Kulikowski, Marcin Mazur

(projekt własny)

Oprócz podjęcia próby zdefiniowania samego pojęcia, poszukiwano miejsca obszarów sukcesu w teoriach rozwoju regionalnego. Podejście do tego zagadnienia jest bardzo różne, ale autorzy większości koncepcji dążą do wyłonienia regionów o zróżnicowanym rozwoju gospodarczym, wśród których regiony wzrostu gospodarczego można uznać za obszary, które osiągnęły sukces. Rozważania na ten temat były podstawą do późniejszego wyłonienia trzech kategorii wiejskich obszarów sukcesu (lokalne ogniska sukcesu, wiejskie obszary progresji i obszary konkurencyjnego rolnictwa).

Więcej... 

Wróć