IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Endogeniczne czynniki rozwoju obszarów wiejskich województwa mazowieckiego

Termin: -

Kierownik: Jerzy Bański

Wykonawcy: Konrad Czapiewski

(projekt promotorski)

Głównym celem badawczym projektu jest określenie endogenicznych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa mazowieckiego. Za wewnętrzne czynniki rozwoju należy rozumieć potencjał własny obszarów, czyli zespół czynników wynikający z lokalizacji gminy oraz z cech zamieszkujących ja mieszkańców. Podstawowym zadaniem projektu jest wypracowanie wskaźnika wyznaczającego potencjał własny gmin. Postawiono trzy pytania badawcze, które warunkują przyjęcie procedury badawczej:
1. Jakie czynniki należy uwzględnić do wyznaczenia syntetycznego wskaźnika wewnętrznego potencjału rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce?
2. Które obszary wiejskie województwa mazowieckiego cechują się najwyższymi wartościami endogenicznych czynników rozwoju i dlaczego?
3. Jakie zmienne niezależne wpływają na poziom endogenicznych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich?

Badania są prowadzone w ramach przewodu doktorskiego otwartego 7 czerwca 2006 roku w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Efektem projektu będzie publikacja pt. Endogeniczne czynniki rozwoju obszarów wiejskich Mazowsza.

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

  • Czapiewski Konrad: Koncepcja obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego na wsi i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim. [w]: Zastosowanie metod statystycznych w badaniach naukowych IV. Red. Jacek Jakubowski, Janusz Wątroba. Kraków: StatSoft Polska, 2012 - s. 97-105.

Wróć