IGiPZ PAN > Badania > Projekt

SOPO - System Osłony Przeciwosuwiskowej

Termin: -

Kierownik: Zofia Rączkowska

Wykonawcy: Mirosław Błaszkiewicz, Witold Bochenek, Anna Bucała-Hrabia, Anna Budek, Michał Długosz, Małgorzata Kijowska-Strugała, Dominik Płoskonka, Sebastian Tyszkowski

Instytucja zamawiająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Projekt ma na celu opracowanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000 wraz z tekstem objaśniającym stanowiącym uzupełnienie map dla gmin. W latach 2010-2011 badaniami objęto gminę Szaflary, a w latach 2011-2012 gminę Łużna.

Publikacje

Mapy, atlasy

  • Bąk Michał, Długosz Michał, Gorczyca Elżbieta, Kasina Krzysztof, Wrońska-Wałach Dominika, Wyderski Przemysław: Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, Gmina Łososina Dolna. Skala 1:10 000.Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2012 - s. arkusze: M-34-78-C-b-1, M-34-78-C-a-4, M-34-78-C-b-3, M-34-78-C-c-2.
  • Błaszkiewicz Mirosław, Bochenek Witold, Budek Anna, Bucała Anna, Długosz Michał, Kijowska-Strugała Małgorzata, Płoskonka Dominik, Rączkowska Zofia, Tyszkowski Sebastian: Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi. Gmina Łużna. Skala Skala 1:10 000.Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2012 - 1 mapa
  • Błaszkiewicz Mirosław, Bochenek Witold, Bucała Anna, Długosz Michał, Płoskonka Dominik, Rączkowska Zofia: Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, Gmina: Szaflary. Skala 1:10 000.Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2011 - s. arkusze: M-34-88-D-b-3, M-34-88-D-B-4, M-34-88-C-a-3, M-34-88-D-d-1, M-34-88-D-d-2, M-34-88-C-c-1, M-34-88-D-d-4.

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Wróć