IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Trendy Rozwojowe Mazowsza - Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza

Termin: -

Kierownik: Przemysław Śleszyński

Wykonawcy: Adam Bierzyński, Konrad Czapiewski, Aleksandra Deręgowska, Barbara Jaworska, Tomasz Komornicki, Marcin Mazur, Piotr Rosik, Piotr Siłka, Marcin Stępniak, Dariusz Świątek, Grzegorz Węcławowicz, Rafał Wiśniewski, Beata Zielińska

Instytucja zamawiająca: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego

(projekt zamawiany)

Projekt jest realizowany w ramach grupy projektów "Trendy Rozwojowe Mazowsza", wykonywanego dla samorządu województwa mazowieckiego. Ma na celu wypracowanie kompleksowych metod i narzędzi, pozwalających diagnozować i prognozować rozwój społeczny, gospodarczy i przestrzenny.

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

  • Stępniak Marcin, Deręgowska Aleksandra, Śleszyński Przemysław: Atlas. Społeczno-demograficzny rozwój Mazowsza. Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, 2012 - 4 s. + 50 tabl.
  • Śleszyński Przemysław: Zmiany demograficzne województwa mazowieckiego w latach 1990-2030 i ich skutki. - Mazowsze Studia Regionalne 2012, 10 - s. 11-32.

Monografie, raporty

Przegląd Geograficzny

Artykuły od 2013 roku

Monografie od 2013 roku

Wróć